Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Organizacja wydarzenia edukacyjnego z zakresu historii i ratowania dziedzictwa zabytków komunikacji

Reklama
Nabór od 12.06.2018 do 03.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja wydarzenia edukacyjnego z zakresu historii i ratowania dziedzictwa zabytków komunikacji oraz częściowa odbudowa wagonu typu Maximum z 1901 r. Termin składania ofert mija 3 lipca 2018 r.

Zadanie polega na:
1. przygotowaniu i przeprowadzeniu wydarzenia edukacyjnego (np. wykład, event, festyn) z zakresu historii i ratowania dziedzictwa zabytków komunikacji.
2. Częściowej odbudowie wagonu typu Maximum z 1901r. na podstawie dokumentacji archiwalnej (np. dostępnej dokumentacji technicznej, fotografii) przy wykorzystaniu zachowanych elementów, które są własnością Gminy Wrocław i na czas realizacji zadania zostaną użyczone oferentowi na podstawie protokołu przekazania. Przekazywane nadwozie znajduje się na terenie dawnej zajezdni tramwajowej przy ul Legnickiej 65 we Wrocławiu, jest w stanie surowym z możliwością dalszych prac renowacyjno-rekonstrukcyjnych. Zachowane fragmentarycznie podwozie składające się z dwóch wózków skrętnych typu Maximum-Minimum i wymaga gruntownej renowacji. Rama jednego z wózków jest rozmontowana.

Użyczone elementy przekazane oferentowi to:
• odrestaurowane nadwozie wagonu,
• podwozie wagonu (dwa oryginalne wózki skrętne typu Maximum-Minimum w elementach do złożenia)
• zabezpieczone relikty wagonu.

Projekt obejmuje:
• renowację podwozia czteroosiowego wagonu typu Maximum z 1901 r. na podstawie zachowanych elementów dwóch oryginalnych skrętnych wózków z fabryki Bergische Stahl-Industrie wg patentu Heinricha Bökera;
• połączenia nadwozia oraz podwozia;
• przywrócenie sprawności mechanicznej wagonu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama