Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 13.06.2018 do 02.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Lublin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert upływa 2 lipca 2018 r.

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej podejmowanych na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych, zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie zajęć sportowych w ramach klas profilowanych w roku szkolnym 2018/2019.

Na realizację zadania publicznego przeznaczono środki w wysokości: 520.000 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama