Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Poznań. Konkurs dotacyjny: Ochrona i promocja zdrowia

Nabór od 13.06.2018 do 29.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert nr 60/2018 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)” w 2018 r. Termin składania ofert mija 29 czerwca 2018 r.

Zadania mogą być realizowane od 2018-07-16 do 2018-12-31.

Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2018-07-04 15:30:00.

Miejsca składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej:
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
lub
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Powyższe data i adres dot. obowiązkowego złożenia w formie papierowej dokumentu - "Potwierdzenie złożenia oferty").

Kwota przeznaczona na dotacje: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł).

Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 zł do 30 000,00 zł.

Wkład własny: Wymagany
Limity
Całkowity wkład:
- nie mniejszy niż: 10% całkowitej wartości zadania
Finansowy:
- nie mniejszy niż: 5% całkowitej wartości zadania

Opis konkursu:

Nazwa zadania: "Poznańska opaska medyczna".

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs