Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Przedłużony nabór do Programu Stypendialnego Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego

Reklama
Nabór od 13.06.2018 do 27.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
W związku z dużym zainteresowaniem uczestnictwem w Georgetown Leadership Seminar postanowiliśmy wydłużyć termin składania aplikacji do Programu Stypendialnego Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego do 27 czerwca br.

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego prowadzi coroczny nabór kandydatów do udziału w Georgetown Leadership Seminar 2018. Organizuje je Edmund A. Walsh School of Foreign Service Uniwersytetu Georgetown, w którym uczył prof. Jan Karski. Jest to seminarium dla 35 przyszłych liderów z całego świata, które odbędzie się w Waszyngtonie pod koniec października br. Fundacja przyzna dwa stypendia.

Główne cele seminarium to promowanie dialogu oraz interdyscyplinarnej współpracy międzynarodowej wśród przyszłych światowych liderów, poszerzenie wiedzy uczestników na temat głównych problemów w procesie kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych oraz nawiązywanie kontaktów i powiązań o kluczowym znaczeniu dla wzmocnienia współpracy międzynarodowej i porozumienia wśród liderów społeczności globalnej.

„Tegoroczna edycja Georgetown Leadership Seminar symbolicznie wiąże sięze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę” – mówi Prezes Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego, Ewa Junczyk-Ziomecka. Podkreśla, że po stu latach od deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona, który w 1918 domagał się utworzenia niepodległego Państwa Polskiego, młodzi Polacy mogą dziś bez przeszkód kształcić się na amerykańskiej uczelni w duchu wartości, które zawsze bliskie były Janowi Karskiemu – tolerancji, służbie publicznej, otwartości na innych. „Polska wróciła na mapę świata sto lat temu, a rok później jezuicki uniwersytet w Waszyngtonie pojawił się na mapie najważniejszych światowych ośrodków akademickich” – dodaje Prezes Fundacji.

O udział w seminarium mogą ubiegać się pracownicy administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji świadczących usługi publiczne, liderzy organizacji pozarządowych działający na szczeblu lokalnym, regionalnym bądź centralnym, jak również eksperci, menedżerowie i dziennikarze. Preferowani będą kandydaci aktywnie działający zawodowo i społecznie w duchu idei Jana Karskiego w następujących dziedzinach: sprawy zagraniczne, stosunki międzynarodowe nauki polityczne, bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe oraz studia strategiczne i rozwiązywanie konfliktów.

Kandydaci muszą mieć nie więcej niż 40 lat, legitymować się polskim obywatelstwem i stale mieszkać w Polsce, mieć pełne wyższe wykształcenie (co najmniej stopień magistra), być stale zatrudnionym w polskiej instytucji (minimum 5 lat doświadczenia zawodowego) oraz wykazać się biegłą znajomością języka angielskiego.

Kandydaci mają jeszcze trzy tygodnie na przesłanie aplikacji do Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego w Warszawie. Formularz aplikacyjny oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.jankarski.net.

***

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego od 2011 roku upowszechnia wartości uosabiane przez Jana Karskiego - odwagę, odpowiedzialność, poszanowanie godności człowieka oraz dialog międzykulturowy. W ramach ogólnopolskich kampanii edukacyjnych przekonuje, młodzież, że warto żyć zgodnie z najwyższymi standardami służby publicznej w oparciu
o wzajemną tolerancję.

 

Pobierz

Źródło: Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego
Reklama