Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”

Reklama
Nabór od 13.06.2018 do 31.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”.

W dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 943/347/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”

Szczegółowe informacje: http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert/509-otwarty-konkurs-ofert-przeciwdzialanie-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-w-podobszarze-dzialania-z-zakresu-przeciwdzialania-narkomanii

Źródło: MCPS
Reklama