Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Rozstrzygnięcie konkursu dotacyjnego: Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Nabór od 13.06.2018 do 31.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku niektórych zadań publicznych w podoobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

W dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 942/347/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podoobszarze "Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych"

Szczegółowe informacje: http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert/651-rozstrzygniecie-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2018-r-niektorych-zadan-publicznych-dzialania-na-rzecz-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych

Źródło: MCPS