Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadania publicznego z obszaru polityki społecznej

Reklama
Nabór od 13.06.2018 do 04.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z obszaru polityki społecznej. Nabór ofert trwa do 4 lipca 2018 r.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na jego realizację:

Wdrożenie innowacyjnej formy wsparcia pracodawców pn. „Asystent pracodawcy”, I etap – realizacja w min. 2 powiatach.

Kwota dotacji: 120 000,00 zł słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych, zero groszy

Nabór ofert trwa do 4 lipca 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Nabór wniosków dotyczących udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 w pracach komisji oceniającej oferty złożone w przedmiotowym konkursie trwa do 27 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama