Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Wyniki konkursu dotacyjnego: Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem

Reklama
Nabór od 14.06.2018 do 31.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.

W dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 941/347/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.

Listy podmiotów, które otrzymały dofinansowanie na realizacje zadań w ramach ww. podobaru znajdują się na stronie internetowej MCPS

http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert/510-otwarty-konkurs-ofert-przeciwdzialanie-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-w-podobszarze-dzialania-na-rzecz-przeciwdzialania-zaburzeniom-zycia-rodzinnego-w-zwiazku-z-alkoholem

Źródło: MCPS
Reklama