Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Toruń. Konkurs dotacyjny: Przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Reklama
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji (Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta). Termin składania ofert upływa 18 lipca 2018 r.

Zadania, o których mowa wyżej mogą być wykonane poprzez

Realizację inicjatyw z zakresu:

aktywizacji i integracji społecznej, aktywizacji zawodowej, zdobywania nowych kompetencji i umiejętności, budowania więzi międzypokoleniowej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, tworzenia nowej oferty spędzania czasu wolnego, szerzenia dobrych praktyk, dzielenia się wiedzą, budowania tożsamości lokalnej i współodpowiedzialności za przestrzeń, życia i funkcjonowania mieszkańców, edukacji, aktywności ruchowej, przeciwdziałaniauz ależnieniom i innych.

Zakres należy dopasować do głównych problemów społecznych obszaru rewitalizacji (zgodnie ze sporządzoną diagnozą), należą do nich:

  • zaawansowanie procesu starzenia się społeczeństwa,
  • niedostateczna samowystarczalność ekonomiczna ludności w gospodarstwach domowych,
  • wysoka liczba bezrobotnych kobiet,
  • niestabilna sytuacja mieszkaniowa i ekonomiczna mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Diagnoza miasta Torunia dostępna jest na stronie http://www.rewitalizacja.torun.pl/wp-content/uploads/2017/03/Diagnoza.pdf

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama