Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Łódź. Dotacje na dofinansowanie miejsc pracy

Nabór od 20.06.2018 do 06.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rekrutacja do konkursu dotacyjnego na dofinansowanie miejsc pracy w Łodzi rozpoczyna się już 28 czerwca i trwać będzie do 6 lipca! Można pozyskać od 20 do 120 tys. złotych dla utworzonego lub istniejącego przedsiębiorstwa społecznego!

Jeśli jesteś zainteresowany/a pozyskaniem dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy, bliskie są Ci cele społeczne i dodatkowo masz świetny pomysł na biznes – zgłoś się do Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne "Ja - Ty - My"!

Zapraszamy do kontaktu z doradcą kluczowym Małgorzatą Wlaźlak (mwlazlak@wsparciespoleczne.pl, tel. 500 781 076), która służy wszelką informacją dotyczącą wsparcia dotacyjnego.

Oferujemy:

do 20 tys zł. na każde nowoutworzone miejsce pracy; comiesięczne wsparcie pomostowe w wysokości do 2 000 zł z możliwością przedłużenia; → pomoc indywidualnego doradcy w rozliczaniu dofinansowania; → kompleksowe wsparcie doradcze prawne, biznesowe, księgowe, psychologiczne oraz coaching!

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Podmioty Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstwa Społeczne oraz organizacje pozarządowe planujące rozwój ekonomiczny na terenie m. Łódź

→ Osoby: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, borykające się z trudnościami w znalezieniu zatrudnienia, korzystające z pomocy społecznej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

Osoby fizyczne i organizacje, które chcą otrzymać dotację na stworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego;

→ Instytucje otoczenia Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu można znaleźć na naszej stronie: http://wsparciespoleczne.pl/ogloszenie/rekrutacja-na-miejsca-pracy-w-nowych-i-istniejacych-przedsiebiorstwach-spolecznych-projekt-lowes/

Możesz również przyjść na spotkanie informacyjne:

25.06.2018, godz. 9.30, Urząd Marszałkowski w Łodzi, sala 901.

Zapisy: Dominika Snoch, dsnoch@wsparciespoleczne.pl

Źródło: www.wsparciespoleczne.pl