Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Opole. Konkurs dotacyjny: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Reklama
Nabór od 22.06.2018 do 09.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Termin składania ofert mija 9 lipca 2018 r., godz. 15.30.

Nazwa zadania publicznego:

Priorytet XV w Programie współpracy: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Cel I: Wspieranie przedsiębiorczości w mieście

ZADANIE 1

„Organizacja szkoleń i warsztatów (w tym specjalistycznych) wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej”.

 1. Działania:
 • szkolenia i warsztaty:
 • liczba uczestników jednego szkolenia/warsztatów: minimum 20 uczestników;
 • miejsce szkolenia/warsztatów – Opole;
 • liczba szkoleń/warsztatów – minimum 2.
 1. Beneficjenci:
 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy z Opola oraz mieszkańcy Opola zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą, studenci i absolwenci opolskich uczelni, instytucje otoczenia biznesu, samorządy gospodarcze.
 1. Koszty niekwalifikowalne (niepokrywane z dotacji):
 • zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
 • amortyzacja;
 • leasing;
 • ubezpieczenia wykraczające poza zakres realizowanego zadania;
 • rezerwy na pokrycie strat lub zobowiązań;
 • odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
 • koszty wszelkich kar i grzywien;
 • nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;
 • działalność gospodarcza podmiotu;
 • działalność polityczna i religijna;
 • koszty administracyjne służące realizacji zadania większe niż 10% uzyskanej dotacji.
 1. Na realizację zadania publicznego w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki publiczne w łącznej wysokości 5.000,00 zł.

ZADANIE 2

Organizacja wydarzeń promujących dobre praktyki z zakresu innowacyjności, transferu nowoczesnych technologii i współpracy Biznes – Nauka, jako elementu rozwoju przedsiębiorczości”.

 1. Działania:
 • wydarzenia wspierające rozwój lokalnej przedsiębiorczości: konferencje, seminaria; wykłady, wystawy, ekspozycje, prezentacje i pokazy itp.;
 • miejsce realizacji zadania – Opole.
 1. Beneficjenci:
 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy z Opola oraz mieszkańcy Opola zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą, studenci i absolwenci opolskich uczelni, instytucje otoczenia biznesu, samorządy gospodarcze.
 1. Koszty niekwalifikowalne (niepokrywane z dotacji):
 • zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
 • amortyzacja;
 • leasing;
 • ubezpieczenia wykraczające poza zakres realizowanego zadania;
 • rezerwy na pokrycie strat lub zobowiązań;
 • odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
 • koszty wszelkich kar i grzywien;
 • nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;
 • działalność gospodarcza podmiotu;
 • działalność polityczna i religijna;
 • koszty administracyjne służące realizacji zadania większe niż 10% uzyskanej dotacji.
 1. Na realizację zadania publicznego w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki publiczne w łącznej wysokości 10.000,00 zł.

ZADANIE 3

„Organizacja wydarzeń popularyzujących wpływ nauki, techniki, technologii, komercjalizacji badań i nowoczesnych rozwiązań na prowadzenie działalności gospodarczej”.

 1. Działania:
 • wydarzenia wspierające rozwój lokalnej przedsiębiorczości: konferencje, seminaria, wykłady, wystawy, ekspozycje, prezentacje i pokazy itp.;
 • miejsce realizacji zadania – Opole.
 1. Beneficjenci:
 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy z Opola oraz mieszkańcy Opola zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą, studenci i absolwenci opolskich uczelni, instytucje otoczenia biznesu, samorządy gospodarcze.
 1. Koszty niekwalifikowalne (niepokrywane z dotacji):
 • zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
 • amortyzacja;
 • leasing;
 • ubezpieczenia wykraczające poza zakres realizowanego zadania;
 • rezerwy na pokrycie strat lub zobowiązań;
 • odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
 • koszty wszelkich kar i grzywien;
 • nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;
 • działalność gospodarcza podmiotu;
 • działalność polityczna i religijna;
 • koszty administracyjne służące realizacji zadania większe niż 10% uzyskanej dotacji.
 1. Na realizację zadania publicznego w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki publiczne w łącznej wysokości 10.000,00 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama