Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach V rundy dla działania 3.1 POPC – Aktualizacja obszaru nr 1...

Reklama
Rozstrzygnięcie konkursu w ramach V rundy dla działania 3.1 POPC – Aktualizacja obszaru nr 1 – Mazowieckie
Nabór od 27.06.2018 do 25.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Centrum Projektów Polska Cyfrowa dokonało korekty Listy rankingowej dla obszaru nr 1.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów, dokonała korekty Listy rankingowej dla obszaru nr 1 – Mazowieckie w związku z odstąpieniem od podpisania umowy o dofinansowanie wnioskodawcy Edukacji Bez Barier – Fundacji na Rzecz rozwoju Edukacji w Polsce, którego projekt nr POPC.03.01.00-00-0072/18 został rekomendowany do dofinansowania w IV rudzie konkursu w ramach naboru nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 dla działania 3.1 POPC „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa: Wyniki konkursu.

Reklama