Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Reklama
Nabór od 29.06.2018 do 20.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Lublin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Termin składania ofert upływa 20 lipca 2018 r. o godzinie 15:30.

W ramach realizacji zadania publicznego oferent jest zobowiązany do przedstawienia oferty wsparcia procesu głosowania mieszkańców i mieszkanek Lublina w Budżecie Obywatelskim. Działanie może polegać w szczególności na:

1. Prowadzeniu i obsłudze 6 punktów do głosowania w terminie 23 września - 10 października 2018 r. w dzielnicach: Abramowice, Konstantynów, Hajdów-Zadębie, Sławinek, Węglin Południowy, Kośminek.

2. Przygotowaniu i przeprowadzeniu działań promocyjnych zachęcających mieszkanki i mieszkańców miasta do wzięcia udziału w głosowaniu, z uwzględnieniem takich narzędzi jak np.:

a) oznaczenie (np. kasetonami, flagami z logo BO) wszystkich 30 punktów do głosowania na terenie Miasta Lublin (30),

b) wykonanie, dystrybucja i napełnienie powietrzem balonów z logiem BO,

c) oznaczenie dróg dojścia do punktów do głoso1wania w sposób widoczny (np. szablonami na chodnikach),

d) druk i dystrybucja plakatów (w wiatach przystankowych format A3, dzielnicach A2, miejscach atrakcyjnych komunikacyjnie A1),

e) druk i dystrybucja plakatów wydrukowanych na kliszy rentgenowskiej i umieszczenie ich w słupach na Placu Litewskim (125x 185cm - 12sztuk),

f) dżingiel zapraszający do głosowania i dystrybucja (np. radio, autobusy mpk),

g) nagranie spotu 20 sekund z działań promocyjnych z wykorzystaniem w kolejnych latach BO

h) działania promocyjne w internecie w mediach społecznościowych,

i) inne;

Wymienione w punkcie 2 przykłady są sugestiami i oferent może przedstawić własne propozycje działań.

3. Wszystkie materiały i działania powinny powstać w oparciu o dostarczony system identyfikacji wizualnej Budżetu Obywatelskiego Biura Partycypacji Społecznej UM Nr dokumentu Mdok: 85333/06/2018 Lublin, być realizowane w ścisłej współpracy z Biurem i każdorazowo uzyskać jego akceptację.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama