Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Gdańsk. Konkurs dotacyjny: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - WŚ - dogrywka

Nabór od 29.06.2018 do 23.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Gdańska ogłosił się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Poniżej lista zadań z linkiem do odpowiedniego naboru w systemie witkac.pl.

Oferty można składać od dnia 29 czerwca 2018 r do dnia 23 lipca 2018 r do godz: 16:00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację przedstawia się następująco:

13) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 290 000 zł:

a) zwiększenie bioróżnorodności Miasta Gdańska – 50 000 zł w roku 2018, 120 000 zł w roku 2019, 120 000 w roku 2020, w zakresie:

  • ratowania gatunków zagrożonych – ochrona płazów i gadów,
  • pomocy zwierzętom dzikim, opieki nad zwierzętami dzikimi
  • restytucji fauny i flory w rzekach

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs