Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Gdańsk. Konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych - WRS - dogrywka 2

Reklama
Nabór od 02.07.2018 do 23.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Gdańska ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018". Oferty należy składać do 23 lipca 2018 r.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Poniżej lista zadań z linkiem do odpowiedniego naboru w systemie witkac.pl.

Oferty można składać od dnia 2 lipca 2018 r do dnia 23 lipca 2018 r do godz.: 16:00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację przedstawia się następująco:

21) Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej

c) wspieranie innowacji społecznych - Gdański Fundusz Innowacji – w formie regrantingu: 60 000,00 zł

f) integracja wspólnot w dzielnicach Gdańska, w szczególności prowadzenie centrów lokalnych, w tym domów i klubów sąsiedzkich: 110 000,00 zł

8) Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania:

- Stworzenie Klubu Kibica Niepełnosprawnego: 30 000,00 zł

26) Realizacja założeń do Programu Rozwoju Społecznego dla Wyspy Sobieszewskiej: 45 000,00 zł

Działania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

1. Zakup doposażenia Domu Sąsiedzkiego Piecki-Migowo: 10 000 zł

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama