Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Dotacje na miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Reklama
Nabór od 02.07.2018 do 06.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rekrutacja na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, projekt Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dotacje na miejsca pracy.

Do 6 lipca 2018 roku Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" prowadzi nabór formularzy osób oraz podmiotów które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

  • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,
  • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
  • utworzenie nowego PS.

W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (doradztwo biznesowe, księgowe oraz prawne) w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu. Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe i szkoleniowo-doradcze na utworzenie miejsc pracy i pierwsze miesiące działalności.

Wsparcie w postaci dotacji mogą otrzymać osoby zamieszkujące oraz podmioty zarejestrowane na terenie miasta Łodzi.

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy przesłać do 6 lipca 2018 r. do godz. 16:00 na adres:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My”

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73,

90 – 558 Łódź

Uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego.

Dokumenty można także złożyć osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej), do 6 lipca 2018 r. do godz. 16:00.

Osobom i podmiotom zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy oferujemy bezpłatne doradztwo, w tym biznesowe, w zakresie przygotowania formularza rekrutacyjnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Doradca dla os. indywidualnych, grup inicjatywnych oraz podmiotów przekształcających się: Małgorzata Wlaźlak, mwlazlak@wsparciespoleczne.pl, tel 500 78 10 76

Doradca biznesowy dla Przedsiębiorstw Społecznych:Agnieszka Sobczak, asobczak@wsparciespoleczne.pl, tel 796 14 14 40.

Doradca dla os. indywidualnych, grup inicjatywnych oraz podmiotów przekształcających się: Anna Niedźwiedź, aniedzwiedz@wsparciespoleczne.pl, tel 796 14 14 40 .

Oprócz wsparcia finansowego możesz otrzymać profesjonalne wsparcie doradcze prawne, biznesowe, księgowe oraz coaching! Wszystko dostosowanie do indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb.

Regulamin rekrutacji, formularze rekrutacyjne, oraz wiecej informacji na naszej stronie http://wsparciespoleczne.pl/ogloszenie/rekrutacja-na-miejsca-pracy-w-nowych-i-istniejacych-przedsiebiorstwach-spolecznych-projekt-lowes/

Dotacje na miejsca pracy
Reklama