Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

III konkurs dotacyjny: Miasto kultury w roku 2018

Reklama
Nabór od 04.07.2018 do 24.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki pt. Miasto kultury w roku 2018. Termin składania ofert mija 24 lipca 2018 r.

I. Rodzaj zadania publicznego – Kultura i sztuka

1. Zadanie:

Miasto kultury - realizacja przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu podniesienia jakości życia mieszkańców Lublina.

2. Proponowane przedsięwzięcia powinny być spójne ze Strategią Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013 – 2020.

3. Preferowane będą projekty:

1) wpisujące się w realizację priorytetów: „Edukacja kulturalna i artystyczna”, „Wzmacnianie pozycji Lublina w Europie i na świecie” a w szczególności w realizację Programów Operacyjnych pn.: „Wydarzenia kulturalne”, „Kultura i edukacja”, „Lublin – Pamięć Miejsca”, „Lublin dla dzieci”,

2) cykliczne, kontynuujące dotychczasowe działania,

3) wprowadzające innowacyjne rozwiązania,

4) włączające mieszkańców Lublina w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,

5) nawiązujące do 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

6) nawiązujące do 600-lecia fresków w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim.

Uwaga

Oferent powinien dołożyć wszelkich starań, by zapewnić dostępność do wydarzeń organizowanych w ramach projektu dla przedstawicieli różnych grup osób z niepełnosprawnościami (niepełnosprawności sensoryczne, intelektualne i/lub o ograniczonej możliwości ruchu), w tym zadbać o dostępność architektoniczną przestrzeni/pomieszczeń.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama