Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Prowadzenie i animacje Dolnośląskich Punktów Doradczych

Reklama
Nabór od 05.07.2018 do 26.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia i animacji Dolnośląskich Punktów Doradczych tworzących Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego w 2018 r. Termin składania ofert mija 26 lipca 2018 r.

Celem realizacji konkursu jest zwiększenie udziału podmiotów sfery publicznej i społecznej w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa poprzez prowadzenie i animację Dolnośląskich Punktów Doradczych tworzących Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego.

Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego tworzyć będzie 13, współpracujących ze sobą Dolnośląskich Punktów Doradczych dla organizacji pozarządowych (DPD):

1) Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Bolesławcu,

2) Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Górze,

3) Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Jeleniej Górze,

4) Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Kłodzku,

5) Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Legnicy,

6) Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Lubaniu,

7) Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Lubinie,

8) Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Miliczu,

9) Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Wałbrzychu,

10) Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Wołowie,

11) Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich,

12) Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Zgorzelcu,

13) Dolnośląski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych z siedzibą w Żmigrodzie.

Nie przewiduje się możliwości tworzenia filii/oddziałów poszczególnych DPD.

Zadaniem każdego Dolnośląskiego Punktu Doradczego dla organizacji pozarządowych będzie:

a) wsparcie doradcze dotyczące funkcjonowania oraz zwiększania profesjonalizmu organizacji pozarządowych, w tym poradnictwo obywatelskie z zakresu: zakładania i likwidowania organizacji pozarządowych, prowadzenia bieżącej działalności organizacji oraz wspierania współpracy między organizacjami pozarządowymi, a instytucjami publicznymi podczas doradztw stacjonarnych i mobilnych,

b) promocja DPD oraz Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego,

c) wspieranie i promowanie międzysektorowych partnerstw realizowanych przez organizacje pozarządowe,

d) zorganizowanie i przeprowadzenie jednego szkolenia/warsztatu dla organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama