Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Zielona Góra. Konkursy dotacyjne: Poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

Nabór od 06.07.2018 do 25.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2018 roku z zakresu upowszechniania i wspierania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Termin składania ofert mija 25 lipca 2018.

Rodzaj i formy zadania.

Zadania w zakresie upowszechniania i wspierania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym mogą być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć mających na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem działań o charakterze:

1) prewencyjno-wychowawczym i resocjalizacyjnym;

2) informacyjno-edukacyjnym;

3) innowacyjnym mającym na celu wzbogacenie ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs