Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs na inicjatywy oddolne

Nabór od 09.07.2018 do 20.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
W ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” Stowarzyszenie „Pro Carpathia” organizuje konkurs na inicjatywy oddolne związane z tematem projektu (np. niewielkie lokalne imprezy, warsztaty, seminaria nawiązujące do idei dziedzictwa kultury wołoskiej). Termin nadsyłania pomysłów: do 20 lipca 2018 r. Nagrodą jest sfinansowanie najlepszych inicjatyw.

W ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” Stowarzyszenie „Pro Carpathia” organizuje konkurs na inicjatywy oddolne związane z tematem projektu "Szlak Kultury Wołoskiej”, w szczególności lokalnej imprezy lub wydarzenia nawiązującego do idei dziedzictwa kultury wołoskiej. Zgłoszone inicjatywy zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. Najciekawsze inicjatywy zostaną sfinansowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, w ramach projektu Szlak Kultury Wołoskiej finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Termin nadsyłania fiszek zgłoszeniowych: do 20 lipca 2018 r. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 10 dni od zakończenia naboru. Nagrodzone inicjatywy mogą być realizowane do 10 października.

W konkursie mogą wziąć udział:

1. Organizacje pozarządowe, czyli organizacje, które zostały wpisane do KRS (lub innego, właściwego rejestru lub ewidencji),

2. Inne organizacje posiadające osobowość prawną, a nienastwione na osiąganie zysku,

3. Obywatelskie grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania będące przedmiotem konkursu, a nie posiadające osobowości prawnej.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i grupy, które mają siedzibę w województwie podkarpackim, na obszarze objętym Programem, tj. powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, jasielski, rzeszowski, miasto na prawach powiatu Rzeszów, przeworski, przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, jarosławski, lubaczowski.

Zakłada się sfinansowanie co najmniej 8 inicjatyw, średnia zakładana wartość środków przeznaczonych do sfinansowania 1 inicjatywy, to około 6250 PLN.

Regulamin oraz fiszka pomysłu znajdują się na stronie internetowej: www.procarpathia.pl

Osoba do kontaktu: Lidia Widak

lidia(małpa)procarpathia.pl

(017) 850 01 87