Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Trwa II konkurs dotacyjny: Dofinansowanie wkładu własnego

Reklama
Nabór od 09.07.2018 do 25.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza budżetu województwa oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Planowana łączna kwota udzielonego wsparcia ze środków samorządu województwa wynosi 60.000,00 zł.

Nabór ofert trwa od dnia 27 czerwca 2018r. do dnia 25 lipca 2018r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Nabór wniosków dotyczących udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 w pracach komisji oceniającej oferty złożone w przedmiotowym konkursie trwa do 10 lipca 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama