Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Poznań. Konkurs dotacyjny: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Nabór od 11.07.2018 do 31.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania miasta poznania w obszarze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku. Termin składania ofert mija 31 lipca 2018 r.

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1) Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną - planowane środki w 2018 r. : 148 130,00 złotych

2) Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowychplanowane środki w 2018 r. : 25 000,00 złotych

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs