Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Łódź. Wyniki konkursu „Miejski program mikrograntów"

Reklama
Nabór od 13.07.2018 do 31.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Konkurs zakładał dwa etapy oceny merytorycznej. W pierwszym, ocenie podlegały złożone pisemne wnioski. W drugim, autorzy najlepiej ocenionych wniosków, prezentowali swoje projekty osobiście, podczas spotkań z komisją. W wyniku dwuetapowego konkursu, rozdysponowano 100% budżetu przeznaczonego na mikrogranty, przyznając je 35 projektom.

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej urzędu: Wyniki konkursu.

Reklama