Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zbierać darowizny dla swojej NGO? Dowiedz się jak, zainspiruj się: odwiedź darowizny.ngo.pl!

Trwa drugi nabór wniosków w programie "Europa dla obywateli"

Reklama
Nabór od 19.07.2018 do 03.09.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Agencja Wykonawcza EACEA prowadzi drugi nabór wniosków w 2018 roku. Termin składania wniosków elektronicznych upływa 3 września o godzinie 12:00.

W najbliższym naborze ubiegać się można o dotacje na projekty realizowane w ramach Komponentu 2, Działania 2.1. Partnerstwo miast oraz Działania 2.2. Sieci miast.

Przed rozpoczęciem aplikacji, zapraszamy do zapoznania się z oficjalnym Zaproszeniem do składania wniosków.

Do wygenerowania i złożenia wniosku niezbędne jest zarejestrowanie organizacji i uzyskanie Kodu Identyfikacyjnego Uczestnika PIC (ang. Participant Identification Code).

Przejdź na stronę Komisji Europejskiej EU LOGIN, aby utworzyć indywidualne hasło i login w systemie uwierzytelniającym i rozpocząć rejestrację organizacji.

Organizacje i instytucje zarejestrowane już wcześniej zarejestrowane mogą używać wcześniej założonego konta.

Stworzenie loginu i hasła w systemie EU LOGIN umożliwia zalogowanie się na Portalu Uczestnika (ang. Participant Portal)tutaj można utworzyć lub odnaleźć utworzony wcześniej profil organizacji.

Każda organizacja zaangażowana w projekt (wnioskodawcy i partnerzy) musi zarejestrować się w Portalu Uczestnika i uzyskać Kod Identyfikacyjny Uczestnika (PIC).

Podstawowe informacje o systemie EU Login, podręcznik użytkownika oraz często zadawane pytania (FAQ) – do pobrania tutaj.

Do profilu swojej organizacji należy załączyć skan podpisanego:

  • Formularza dla osób prawnych: podmiotów prawa publicznego (ten formularz wypełniają organy publiczne) i podmiotów prywatnych (ten formularz wypełniają organizacje pozarządowe lub komitety ds. partnerstwa – w tym przypadku do formularza należy dołączyć skany dokumentu potwierdzającego NIP i aktu założycielskiego, statutu lub rozporządzenia ustanawiającego organizację). Formularz pobierz tutaj.
  • Formularza identyfikacji finansowej, należycie wypełnionego i poświadczonego przez bank (w przypadku załączenia aktualnego wyciągu z konta bankowego, pieczęć banku i podpis przedstawiciela banku nie są wymagane). Formularz pobierz tutaj.

W następnej kolejności wygenerować można wniosek elektroniczny.

Formularz elektroniczny eForm – można wygenerować na stronie: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/.

Do formularza wniosku obowiązkowo należy dołączyć skan podpisanej deklaracji Declaration on Honour.

Polecamy zapoznanie się z oficjalnym zaproszeniem do składania wniosków zamieszczonym na stronie Agencji Wykonawczej EACEA:

  1. Partnerstwo miast – zaproszenie do składania wniosków
  2. Sieci miast – zaproszenie do składania wniosków

Zachęcamy także do zapoznania się z instrukcją „Krok po kroku” wyjaśniającą w języku polskim proces rejestracji i składania wniosku dostępną tutaj.

Zapraszamy także na spotkania informacyjne podczas których bliżej przedstawiamy program “Europa dla obywateli” oraz warunki przystąpienia do konkursu wniosków. O miejscach i terminach spotkań sukcesywnie informujemy w zakładce szkolenia oraz na profilu Facebook.

Zapraszamy serdecznie!

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

pixabay.com, CC0 Public Domain

Reklama