Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: „Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach”

Reklama
Nabór od 23.07.2018 do 10.08.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewoda Podkarpacki ogłosiła konkurs ofert na realizację w projektu 2018 r. Termin składania ofert mija 10 sierpnia 2018 r.

Konkurs „Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach” realizowany w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Głównym celem zadania jest zwiększenie świadomości i poczucia bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego.

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (pokój 711, VII piętro) lub przesłać na adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie: konkurs ofert – Razem bezpieczniej (cel priorytetowy 2a).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama