Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs dotacyjny w tzw. trybie uproszczonym: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie przemocy w...

Reklama
Konkurs dotacyjny w tzw. trybie uproszczonym: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Nabór od 26.07.2018 do 31.08.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia – Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, informuje, że przeznacza kwotę w wysokości 5000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. trybie uproszczonym.

Tryb jest stosowany na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póź. zm.).

Oferty należy składać elektronicznie za pomocą „Generatora ofert” oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną. Przed złożeniem oferty proszę się zapoznać z Procedurami zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z informacjami zamieszczonymi na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl zakładka tematyczna „zlecanie zadań – tryb uproszczony”.

W przypadku pytań i wątpliwości pozostajemy do dyspozycji pod nr tel. 56 652 18 13 oraz pod adresem mailowym: e.wierszylo@kujawsko-pomorskie.pl.

Reklama