Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych"

Reklama
Nabór od 02.08.2018 do 23.08.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1269/359/18 z dnia 31 lipca 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.
Reklama