Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Dofinansowanie w ramach programu Rb 2018 - cel szczegółowy nr 3 - Przeciwdziałanie...

Konkurs dotacyjny: Dofinansowanie w ramach programu Rb 2018 - cel szczegółowy nr 3 - Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży
Nabór od 03.08.2018 do 17.08.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”. Wszyscy chętni są zaproszeni do składania ofert w terminie do 17 sierpnia br.

Zadania z obszaru: Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – Organizowanie akcji i inicjatyw ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego (zajęcia pozaszkolne, przedsięwzięcia edukacyjne, zajęcia plenerowe, zajęcia sportowe itp.) mających na celu przeciwdziałanie agresji, przemocy i patologii wśród dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs