Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Dofinansowanie w ramach programu Rb 2018 - cel szczegółowy nr 4 - Edukacja...

Reklama
Konkurs dotacyjny: Dofinansowanie w ramach programu Rb 2018 - cel szczegółowy nr 4 - Edukacja dla bezpieczeństwa
Nabór od 03.08.2018 do 17.08.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”. Wszyscy chętni są zaproszeni do składania ofert w terminie do 17 sierpnia br.

Zadania z obszaru: Edukacja dla bezpieczeństwa – Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży m.in. z zakresu cyberprzestrzeni, w tym:

A. Przygotowanie programu oraz harmonogramu szkoleń.

B. Opracowanie logotypu projektu.

C. Przygotowanie i opracowanie materiałów szkoleniowych dla policjantów

D. Przygotowanie i podpisywanie porozumień/umów o współpracy

E. Przygotowanie założeń i ogłoszenie konkursu adresowanego do uczniów szkół średnich i uczelni wyższych na opracowanie gry dot. bezpieczeństwa w sieci

F. Utworzenie strony internetowej adresowanej dla rodziców i nauczycieli dot. cyberzagrożeń

G. Opracowanie scenariuszy i nakręcenie spotów profilaktycznych dot. cyberzagrożeń

H. Podsumowanie efektów szkolenia

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama