Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkursy dotacyjne Lokalnych Grup Działania

Reklama
Nabór od 06.08.2018 do 31.08.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że trwają konkursy dotacyjne Lokalnych Grup Działania. Za ich pośrednictwem można zyskać dofinansowanie na założenie własnej firmy lub jej rozwój, rewitalizacje obszarów wiejskich czy działania zachowujące lokalne dziedzictwo kulturowe. Warto skorzystać też ze szkoleń, projektów aktywizacji zawodowej, czy po prostu dobrze się bawić podczas letnich pikników z LGD.

Lokalne Grupy Działania to partnerstwa, tworzone przez samych mieszkańców, organizacje pozarządowe lub samorządy. W naszym regionie jest ich łącznie 28:

Swoje inicjatywy aktywizujące mieszkańców Lokalne Grupy Działania realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS). Do ich dyspozycji trafiło około poł miliarda złotych na różnorodne przedsięwzięcia uwzględniające potrzeby konkretnych społeczności. W ten sposób partnerstwa LGD realizują wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego ideę regionalnego budżetu obywatelskiego.

- Powierzając w ręce lokalnych społeczności środki oraz narzędzia, by z tych pieniędzy skorzystać, stworzyliśmy budżet obywatelski w skali wojewódzkiej. Wspólnie z lokalnymi grupami działania i działającymi w ich strukturach instytucjami i organizacjami możemy w ten sposób skutecznie reagować na realne potrzeby i problemy mieszkańców. Podstawą jest 28 lokalnych strategii rozwoju, w ramach których zostanie zrealizowanych wiele ważnych społecznie działań – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Konkursy ogłoszone w ostatnim czasie przez LGD dotyczą:

  • wsparcia na założenie rozpoczęcie własnego biznesu:

- Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” przyjmować będzie wnioski w tym konkursie od 16 do 31 sierpnia, limit środków w ramach naboru to 150 tysięcy złotych, pojedynczy wnioskodawca może liczyć na wsparcie w wysokości 50 tysięcy złotych, więcej informacji tutaj,

  • rozwoju już działających przedsiębiorstw - środki na ten cel oferują w trybie konkursowym dwa partnerstwa:

- Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” - wnioski w tym konkursie będzie można składać od 17 do 30 sierpnia, limit środków w ramach naboru to 400 tysięcy złotych, pojedynczy wnioskodawca może otrzymać wsparcie w wysokości od 50 do 300 tysięcy złotych, więcej informacji na stronie LGD,

- Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” do rozdysponowania na ten cel ma blisko 420 tysięcy złotych, kwota wsparcia może wynieść od 26 tysięcy do 100 tysięcy złotych. Konkurs potrwa od 16 do 31 sierpnia, więcej informacji dostępne tutaj.

  • rewitalizacji obszarów wiejskich:

- Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa od 9 do 23 sierpnia przyjmuje wnioski o wsparcie projektów z zakresu rozbudowy i poprawy standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizacji i poprawy estetyki na obszarze LSR. Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów w konkursie to ponad 7,2 miliona złotych, więcej informacji tutaj,

  • zachowania lokalnego dziedzictwa:

- Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny przyjmuje wnioski o wsparcie w tym konkursie od 13 do 26 sierpnia. Projekty zgłaszane do dofinansowania mogą dotyczyć obiektów zabytkowych, wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury lub wykorzystania zasobów ludzkich, kulturowych, historycznych bądź przyrodniczych danego obszaru. Limit środków w ramach naboru to 100 tysięcy złotych, minimalna wartość projektu zgłoszonego do dofinansowania to 50 tysięcy złotych. Więcej informacji tutaj,

  • inwestycje drogowe oraz poprawę dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturowej:

- nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Pojezierze Brodnickie trwać będzie od 8 do 22 sierpnia. Wsparcie można uzyskać na realizację projektów przyczyniających się do rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Pula środków w konkursie wynosi ponad 2,8 miliona złotych, wnioskodawcy mogą ubiegać się o refundacje maksymalnie 95% kosztów kwalifikowanych projektu. Więcej informacji tutaj.

Reklama