Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs dotacyjny: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym - II edycja”

Reklama
Nabór od 06.08.2018 do 22.08.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym - II edycja”. Termin składania ofert mija 22 sierpnia 2018 r.

Celem konkursu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym mieszkańców województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem:

  • dzieci i młodzieży,
  • osób pracujących,
  • osób w wieku senioralnym,
  • kobiet ze zdiagnozowanym rakiem piersi.

Powyższy cel realizowany będzie poprzez następujące działania:

  1. upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu;
  2. wzmocnienie i ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, profilaktyka i wczesne wykrywanie depresji oraz zaburzeń zachowania mogących doprowadzić do zaburzeń psychicznych, uzależnień lub być ich objawami;
  3. wzmocnienie zdrowia psychicznego osób pracujących w zakresie radzenia sobie ze stresem, profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji oraz umiejętności zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym;
  4. wzmocnienie zdrowia psychicznego osób z grupy zagrożonej zaburzeniami depresyjnymi oraz myślami suicydalnymi;
  5. utrzymanie w aktywności osób w wieku senioralnym;
  6. łagodzenie problemów dotyczących zdrowia psychicznego kobiet ze zdiagnozowanym rakiem piersi.

Tematyka konkursu wynika z realizowanego przez Województwo Śląskie „Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020” oraz podjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2018 Rokiem Profilaktyki Raka Piersi.

Wskazane w konkursie tematy wpisują się także w następujące cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020:

Cel strategiczny: Wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu.

Cel operacyjny 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama