Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs MEN: Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu poezji: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” oraz quizu wiedzy...

Reklama
Konkurs MEN: Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu poezji: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” oraz quizu wiedzy o Niepodległej
Nabór od 07.08.2018 do 28.08.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu poezji: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” oraz quizu wiedzy o Niepodległej. Termin składania wniosków mija 28 sierpnia 2018 r.

Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 420 000 zł, w tym:

  • na konkurs poezji „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” - kwotę 320 000 zł;
  • na quiz wiedzy o Niepodległej - kwotę 100 000 zł.

Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.bip.men.gov.pl

Formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych

Ministerstwa Edukacji Narodowej, a następnie wydrukować.

Wydrukowany i podpisany formularz oferty należy przesłać wraz z wymaganymi załącznikami.

Treść oferty w postaci elektronicznej i papierowej muszą być zgodne. W przypadku różnic decyduje wersja papierowa oferty.

Miejsce składania ofert:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r.

Uwaga! W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Reklama