Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Gdańsk. Wyniki konkursu dotacyjnego: realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami...

Reklama
Gdańsk. Wyniki konkursu dotacyjnego: realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi
Nabór od 27.08.2018 do 27.09.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Gdańska ogłosił wyniki konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Zakres rozstrzygniętego konkursu:

  • 21) wspierania rozwoju społeczności lokalnej,
  • 8) współpracy ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców zachowań,
  • 26) realizacji założeń do Programu Rozwoju Społecznego dla Wyspy Sobieszewskiej,
  • działania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej urzędu: Wyniki konkursu

Reklama