Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Ratownictwo i ochrona ludności

Nabór od 29.08.2018 do 17.09.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewoda Łódzki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa łódzkiego w 2018 r. Termin składania ofert mija 17 września 2018 r.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Wojewoda Łódzki ma zamiar przeznaczyć na jego realizację:

1. Tytuł zadania publicznego: Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa łódzkiego w 2018 r.

2. Zakres zadania obejmuje utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.

3. Na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2018 r. przeznaczona jest kwota dotacji w wysokości 19.431,00 zł. Klasyfikacja budżetowa dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs