Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw - mikrodotacje do 5.000 zł

Reklama
Nabór od 09.09.2019 do 22.09.2019 23:59
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella", Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa"
DFOP: dfmi@maleinicjatywy.pl Fundacja Umbrella: dfmi@sektor3.wroclaw.pl Stowarzyszenie Tratwa: maleinicjatywy@tratwa.org
Łączny budżet 135 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 5 tys. PLN
Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Rodzina, Seniorzy, Dorośli, Niepełnosprawni, Wolontariusze
Macie pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Skorzystajcie z mikrodotacji do 5000 zł! Od 9 do 22 września 2019 roku trwać będzie nabór wniosków dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska. Mikrodotacje/środki na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć dofinansowane są ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 - Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Macie pomysł na działania lokalne?
Chcecie zrobić ciekawe wydarzenie?
Szukacie sposobu na rozwijanie zainteresowań?
Mieszkacie i działacie na terenie Dolnego Śląska?

Skorzystajcie z mikrodotacji/wsparcia na realizację lokalnych przedsięwzięć!

9 września 2019 roku startuje nabór wniosków do programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw.

Tworzycie grupę nieformalną, która:

  • składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
  • wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
  • chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w województwie dolnośląskim?

Tworzycie grupę samopomocową, która:

  • składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
  • wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
  • Wasze działania skierowane są na rozwiązywanie problemów oraz zmianę warunków życia członków grupy?

Działacie w młodej organizacji pozarządowej, która:

  • została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację?
  • ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska?
  • ma roczny przychód nie przekraczający kwoty 25 tys. zł? (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania)

Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw!

Kwota wnioskowanej mikrodotacji/wsparcia realizacji lokalnych przedsięwzięć może wynosić minimalnie 1000 zł, a maksymalnie 5000 zł.

Terminy naboru: 9-22 września 2019 roku

Jak złożyć wniosek?

W naborze wsparcie finansowe i merytoryczne otrzyma minimum 17 młodych organizacji pozarządowych oraz 10 grup nieformalnych i samopomocowych z Dolnego Śląska. Kwota alokacji wynosi 135 000 zł.

UWAGA – w naborze obowiązuje limit liczby składanych wniosków, który wynosi w sumie 140, w tym: 70 dla młodych organizacji pozarządowych oraz 70 dla grup nieformalnych/samopomocowych.

Zwycięskie projekty będą realizowane od 25 października do 8 grudnia 2019 roku.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella" oraz Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa" realizują Program Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, który skierowany jest do grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie lokalnych działań, realizowanych na terenie Dolnego Śląska dla i przez jego mieszkańców.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 – Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw - 2018
Reklama