Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw - mikrodotacje do 5.000 zł

Nabór od 01.09.2018 do 15.09.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł! Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Umbrella oraz Stowarzyszenie Tratwa ogłaszają od 1 do 15 września 2018 nabór wniosków dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska na na mikrogranty dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018

Macie pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną?
Szukacie na nią funduszy i dodatkowego wsparcia?
Skorzystajcie z mikrograntu w wysokości do 5000 zł!
1 września 2018 rozpoczyna się nabór wniosków do programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw.

Tworzycie grupę nieformalną lub samopomocową, która:
- składa się z minimum trzech pełnoletnich osób? - wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska? - chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w województwie dolnośląskim?

Działacie w młodej organizacji pozarządowej, która:
- została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację? - ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska? - ma roczny przychód nie większy niż 25 tys. zł? (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania)

Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw! Możecie otrzymać dotację do 5000 złotych.

Terminy naboru: 1-15 września 2018r.

Jak złożyć wniosek? - poprzez generator dostępny na stronie www.maleinicjatywy.pl - dopuszczalne jest również złożenie wniosku w formie papierowej, którego wzór do pobrania dostępny jest na stronie www.maleinicjatywy.pl

W 2018 roku mikrodotacje do 5.000 zł otrzyma minimum 30 młodych organizacji pozarządowych i 21 grup nieformalnych i samopomocowych.

Kwota alokacji wynosi: - dla młodych organizacji: 150.000 zł; - dla grup nieformalnych i samopomocowych: 105.000 zł.

Zwycięskie projekty będą realizowane od 7 października do 7 grudnia 2018 roku.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella" oraz Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa" realizują Program Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, który przeznaczony jest dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie dla lokalnych działań, realizowanych na terenie Dolnego Śląska i dla jego mieszkańców.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw - 2018