Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Sporządzenie diagnozy problemów związanych z używaniem narkotyków i dopalaczy na terenie miasta

Nabór od 05.09.2018 do 19.09.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Lublin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania określonego w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na 2018 r. pod nazwą "Realizacja badań ilościowych w populacji generalnej i wśród młodzieży szkolnej pozwalających ocenić aktualny stan problemów związanych z narkomanią".

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania określonego w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na 2018 r. pod nazwą "Realizacja badań ilościowych w populacji generalnej i wśród młodzieży szkolnej pozwalających ocenić aktualny stan problemów związanych z narkomanią" polegającego na sporządzeniu diagnozy problemów związanych z używaniem narkotyków i dopalaczy na terenie Miasta Lublin.

Termin składania ofert do 19 września 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs