Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Toruń. Konkurs dotacyjny: Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa – II tura

Nabór od 07.09.2018 do 01.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych z wiązanych z realizacją zadań gminy w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – II tura. Termin składania wniosków mija 1 października 2018 r.

Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć:

  1. wspieranie działań i inicjatyw turystycznych promujących gminę jako ośrodek turystyczny;
  2. wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych, których trasa wiedzie przez Gminę Miasta Toruń;
  3. organizację imprez tury stycznych i krajoznawczych dla mieszkańców: rajdów, zlotów, złazów, spływów itp.;
  4. organizację innych inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję oraz rozwój krajoznawstwa i turystyki w Toruniu;
  5. organizacja wydarzeń o charakterze turystycznym związanych z obchodami 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs