Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Łódź. Wyniki konkursu dotacyjnego: Promowanie wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz aktywizacji społecznej osób starszych -...

Łódź. Wyniki konkursu dotacyjnego: Promowanie wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz aktywizacji społecznej osób starszych - regranting
Nabór od 07.09.2018 do 31.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Łodzi rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań w zakresie promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz aktywizacji społecznej osób starszych, w formie regrantingu.

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej urzędu: Wyniki konkursu.