Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki

Nabór od 12.09.2018 do 02.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki na lata 2018-2019. Termin składania projektów mija 2 października 2018 r.

Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki na lata 2018 – 2019 z zakresu realizacji projektów:

  • „Z muzykowania czerpać przyjemność i naukę. Szacunek, tolerancja i współpraca w grupie”,
  • „Opolskie bez tajemnic – cykl spotkań, konkursów, i wycieczek poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu”,
  • „Młodzi giganci muzyki. Wspólne koncertowanie uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży i Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej Opole – Szczepanowice”,
  • „Dzieci dzieciom – koncert muzyki bajkowej i filmowej”,
  • „Koncerty muzyczne – z orkiestrą w krainę muzyki”,
  • „100 muzyków na 100 lecie Niepodległości”,
  • „Duży koncert w małych gminach”

w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs