Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Nabór od 12.09.2018 do 02.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2018-2019. Termin składania ofert mija 2 października 2018 r.

Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2018-2019 z zakresu realizacji projektów:

  • „Dobrze(ń) być aktywnym”,
  • „Wydarzenia sportowo-rekreacyjne dla zwiększenia aktywności sportowej mieszkańców”

w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs