Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Zielona Góra. Konkurs dotacyjny: Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Nabór od 13.09.2018 do 02.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Miasta Zielona Góra w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Termin składania ofert mija 2 października 2018 r.

Rodzaj zadania

„Znaczenie rehabilitacji fizyczno-psychicznej i zbilansowanej diety w życiu osób po przebytej chorobie nowotworowej piersi”.

Na realizację zadania w roku 2018 planuje się przeznaczyć środki w wysokości 7 000 zł.

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63 a, pokój 306, w terminie do dnia 2.10. 2018 r. do godz. 15:00.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs