Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego uczniów w ramach programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”

Nabór od 13.09.2018 do 03.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego uczniów w ramach programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. Termin składania ofert mija 3 października 2018 r.

Opis zadania

1. Wybranie nie mniej niż 20 wrocławskich szkół podstawowych do realizacji programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów”, rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii zgodnie z założeniami „Systemu
rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”.
2. Wykonanie diagnozy problemów młodzieży w nie mniej niż 20 szkołach podstawowych.
3. Opracowanie harmonogramu realizacji programu.
4. Zrealizowanie programu profilaktyki zintegrowanej wg ujednoliconego scenariusza zajęć. Objęcie działaniami edukacyjnymi nie mniej niż 1 900 uczniów oraz 1000 nauczycieli i rodziców.
5. Zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji programu we współpracy z wybranymi szkołami podstawowymi (np. lokalowe, przygotowane sal, sprzętu itp.).
6. Zapewnienie do realizacji programu osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
7. Monitorowanie realizacji programu w poszczególnych szkołach oraz przeprowadzenie ewaluacji.
8. Zakup oraz przygotowanie materiałów i środków niezbędnych do realizacji programu.
9. Przygotowanie raportu z realizacji programu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs