Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Nabór od 14.09.2018 do 01.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem wspierające osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 14 września 2018 r. do 1 października 2018 r., godz. 15.00.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
• organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej lub innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej,
• wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.dlatorunia.pl

LGD "Dla Miasta Torunia" zachęca do wzięcia udziału w spotkaniach i szkoleniach dot. naboru. Podmioty, które skorzystają ze wsparcia Biura LGD w postaci spotkań/szkoleń oraz doradztwa uzyskają dodatkowe punkty na etapie oceny wniosków.