Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wystartuj z naszym pakietem Do wyboru masz PDF lub druk. Dodaj do ekwipunku >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Europejski Korpus Solidarności: Projekty Solidarności – środki na lokalne działania

Reklama
Nabór od 13.08.2021 do 05.10.2021 12:00
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
eks@frse.org.pl
Łączny budżet 813,341 tys. EUR
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby bezrobotne, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Dorośli, Dzieci, Wolontariusze, Osoby z niepełnosprawnościami, Osoby LGBT+, Cudzoziemcy, migranci
Europejski Korpus Solidarności wspiera działania lokalne. 15 kwietnia 2021 KE ogłosiła kolejną edycję programu na lata 2021-2027. W ramach Programu możliwe są Projekty Solidarności – Działania na rzecz społeczności lokalnej (ang. solidarity projects) to działania realizowane w kraju zainicjowane, opracowane i wdrażane samodzielnie przez młodych pełnoletnich ludzi przez okres od dwóch do dwunastu miesięcy. Młodzi ludzie mogą wprowadzić dzięki realizowanym przez siebie działaniom pozytywne zmiany w społeczności lokalnej.

Młodzi ludzie, którym nieobojętne jest to, co dzieje się w ich lokalnej przestrzeni, chcący działać na rzecz swoich społeczności, mogą ubiegać się o dofinansowanie działań w ramach Projektów Solidarności Europejskiego Korpusu Solidarności.

Projekty Solidarności stanowią, obok wolontariatu i działań o charakterze staży i pracy, jeden z trzech filarów tworzących Europejski Korpus Solidarności. Działania, jakie można będzie zrealizować w jego ramach mają charakter szczególny, ponieważ nie wymagają one nawiązywania współpracy międzynarodowej, skupione są w całości na wspieraniu społeczności lokalnych. Intencją architektów nowego programu było umożliwienie organizacjom młodzieżowym wywierania pozytywnych zmian tam, gdzie organizacje te funkcjonują, a więc na terenie dzielnicy, gminy, miejscowości.

  • Aby realizować Projekt Solidarności, nie ma potrzeby angażowania do współpracy partnerów zagranicznych.
  • Pomysłodawcą projektu solidarności będzie grupa min. 5 młodych osób w wieku 18-30 lat, korzystających ze wsparcia organizacji pozarządowej lub instytucji działającej w sferze lokalnej.
  • Członkowie grupy muszą zarejestrować się w Bazie Europejskiego Korpusu Solidarności.
  • Projekt ma być ich autorską koncepcją i wychodzić naprzeciw potrzebie lub potrzebom napotkanym w społeczności lokalnej, z której wywodzi się grupa inicjatywna lub w której działa.
  • Tematyka i podejmowane działania muszą dotyczyć ważnych społecznie spraw związanych z szeroko rozumianą solidarnością.
  • Działania muszą wpisywać się w priorytety Europejskiego Korpusu Solidarności opisane w Przewodniku po Programie dostępny na stronie eks.org.pl

Zadaniem projektu jest ponad to promowanie wartości europejskich, takich jak promowanie otwartości, wspieranie grup wykluczonych i marginalizowanych, aktywizowanie młodzieży, ochrona środowiska naturalnego etc. Realizacja projektu solidarności, od powstania wstępnego pomysłu, poprzez złożenie wniosku, realizację, aż po jego rozliczenie ma stanowić cenne doświadczenie edukacyjne na drodze do rynku pracy, wzmacniającym poczucie własnej wartości, autonomię i motywację do dalszego działania. Działania projektowe będą odbywać się w kraju zamieszkania członków grupy inicjatywnej. Rodzaj działań, sposób ich realizacji, zastosowane metody i narzędzia zależeć mają od grupy inicjatywnej. Organizacja wspierająca pełni rolę doradczą, głownie administracyjną; jej zadaniem jest wsparcie grupy w zadaniach związanych z raportowaniem i finansami. Grupa realizująca projekt może korzystać także ze wsparcia coacha – osoby mającej doświadczenie w pracy z młodzieżą, pomagającej grupie w przygotowaniu, realizacji i ewaluacji, choć formalnie pozostającego poza strukturą projektu.

Charakterystyka projektu solidarności:

Czas trwania: 2-12 miesięcy

Zasięg geograficzny: Polska

Grupa inicjatywna: min. 5 osób w wieku 18 – 30 lat, przy wsparciu organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawną

Dofinansowanie: Koszty zarządzania projektem (500 euro/mies), koszty wsparcia coacha (maks. 12 dni pracy), koszty związane z udziałem osób z mniejszymi szansami (100% zaplanowanych kosztów).

Najbliższym termin składania wniosków o dofinansowanie: 5 października 2021 do godz. 12.00

Szczegółowe informacje oraz przewodnik po Europejskim Korpusie Solidarności można znaleźć na polskiej stronie programu http://eks.org.pl

Wnioski o dofinansowanie dostępne na stronie: https://eks.org.pl/konkursy

Zobacz co można robić w Europejskim Korpusie Solidarności

Reklama