Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Uniważnienie konkursu MSZ „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie”

Reklama
Nabór od 20.09.2018 do 30.09.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że na konkurs „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2018”, zostały złożone dwie oferty, niespełniające wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

W związku z tym, na podstawie art. 18 a ust. 1. pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450, z późn.zm.), konkurs „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2018” został unieważniony.

 

 

 

 

 

Reklama