Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Poznań. Konkurs dotacyjny: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej...

Reklama
Poznań. Konkurs dotacyjny: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Nabór od 21.09.2018 do 15.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 roku. Termin składania wniosków mija 15 października 2018 r.

Zadania mogą być realizowane od 2018-11-09 do 2018-12-31
Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2018-10-18 15:30:00
Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Kwota przeznaczona na dotacje: 30 000,00 zł
Maksymalna wysokość dotacji w odniesieniu do wartości zadania: 100,00%
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 zł do 30 000,00 zł
Wkład własny: Wymagany Limity

Opis konkursu:

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację:

Poprawa warunków opieki i pomocy w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz.896).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama