Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs RPOWŁ: Program profilaktyki raka piersi/ raka szyjki macicy

Nabór od 24.09.2018 do 01.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przypomina, iż trwa konkurs związany z działaniami wspierającymi i uzupełniającymi Program profilaktyki raka piersi oraz Program profilaktyki raka szyjki macicy, w tym działaniami zwiększającymi zgłaszalność na badania profilaktyczne. O dofinansowanie miga starać się m.in. organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej.

Działania możliwe do realizacji w ramach konkursu:

a) Działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej dla kobiet oraz kadr medycyny pracy.

b) Zapewnienie dojazdu niezbędnego do realizacji badania.

c) Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną,

d) działania świadomościowe na temat profilaktyki raka (np. szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria, broszury, poradniki, filmy edukacyjne, itp.)

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 13 650 000,00 PLN.

Nabór wniosków: 24 września 2018 r. - 1 października 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/2815-dzialanie-x-3-ochrona-utrzymanie-i-przywrocenie-zdrowia

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego