Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Pomorskie. Wybrano projekty na wsparcie młodych osób w aktywizacji zawodowej

Reklama
Nabór od 27.09.2018 do 30.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Wyniki konkursu PO WER Wsparcie dla młodych, 1.2.1 w 2018 roku. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie z Funduszy Europejskich projektów skierowanych na aktywizację zawodową osób młodych (15-29 lat).

Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18 przeprowadzono w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem realizowanych projektów jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia (włącznie), w szczególności niemających pracy. Dofinansowane projekty będą realizowane w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Na stronie urzędu zamieszczone zostały winiki wytypowanych do dofinansowania projektów na wsparcie zawodowe osób młodych w województwie pomorskim.

Zobacz wyniki konkursu z 2018 r.

Poznaj projekty realizowane na wsparcie zawodowe osób młodych.

Reklama