Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Przygotowanie organizacji XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych Małopolska ‘2019

Reklama
Nabór od 27.09.2018 do 19.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w 2018 roku w zakresie przygotowania organizacji XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych Małopolska ‘2019. Termin składania ofert upływa 19 października 2018 r.

Na realizację zadania w ramach wyżej wymienionego konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 140.000 złotych (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).

Celem powyższego konkursu jest podjęcie działań przygotowujących organizację XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA ‘2019, w której weźmie udział ponad 1 600 uczestników z całego kraju, w tym ok. 1 100 zawodników w 10 sportach: biathlon, curling, hokej na lodzie, koszykówka, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie (tor długi i krótki), narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), snowboard i saneczkarstwo.

Projekt ma objąć w szczególności następujące przedsięwzięcia:

a) przygotowanie koncepcji organizacyjnej zawodów finałowych OOM w porozumieniu ze środowiskiem sportów zimowych w Małopolsce oraz Polskimi Związkami Sportowymi;

b) opracowanie szczegółowych preliminarzy kosztów organizacji i przeprowadzenia zawodów finałowych w poszczególnych sportach;

c) opracowanie harmonogramu przeprowadzenia OOM;

d) opracowanie programów poszczególnych zawodów zawierających dane o miejscu obiektów sportowych, zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz inne niezbędne informacje organizacyjne;

e) przygotowanie logistyczne i organizacyjne zawodów OOM poprzez wstępną rezerwację miejsc rozgrywania zawodów, zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz obsługi zawodów;

f) przygotowanie identyfikacji wizualnej OOM;

g) pozyskanie patronów medialnych;

h) zakup pakietów upominkowych dla uczestników OOM;

i) zakup strojów sportowych dla reprezentacji Województwa Małopolskiego.

Przewiduje się wybór i finansowanie jednej oferty obejmującej cały zakres projektu.

Zadanie realizowane będzie w terminie: nie wcześniej niż 15 listopada 2018 roku, a zakończy nie później niż 31 grudnia 2018 roku.

Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków parter (nowy budynek)w godzinach 8.00 – 16.00, lub za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Turystyki i Sportu,ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku
w zakresie przygotowania organizacji XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA ‘2019.
O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama