Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Granty do 10 000 zł dla organizacji pozarządowych z terenu Małopolski Zachodniej

Reklama
Nabór od 01.10.2018 do 15.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w imieniu Małopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej informuje o naborze wniosków grantowych dla podmiotów ekonomii społecznej (tj. m.in. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, CIS, KIS, ZAZ, WTZ) z terenu Małopolski Zachodniej, który rozpocznął się w lipcu. Uzyskać można dofinansowanie w wysokości do 10 000 złotych.

W terminie od 01.10.2018 do 15.10.2018r. zostanie przeprowadzony III nabór Wniosków o przyznanie Grantów dla Podmiotów Ekonomii Społecznej: Nabór organizowany jest w ramach projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie MOWES: http://www.es.malopolska.pl/aktualnosci/article/iii-nabor-wnioskow-o-p-2/

Wnioski o dofinansowanie inicjatywy należy składać w godzinach od 9.00 do 13.00 w Punktach Coworkingu Społecznego, tj.:

  • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
    32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. 32 623 06 35 lub 697 089 224
  • Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”
    32-300 Olkusz, ul. Floriańska 2, tel. 32 307 02 67

lub za pośrednictwem poczty na adres:

  • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
    32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej dane wnioskodawcy, z dopiskiem „III/GR/MOWES/MZ”.

Szczegółowa procedura naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego znajduje się w §6 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w formie grantów dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej w zakresie wsparcia dla usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej.

W razie pytań prosimy o kontakt z przedstawicielami Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., tel. 32 623 06 35 lub 697 089 224.

Konkurs odbywa się w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” nr RPMP.09.03.00-12-0049/16 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

MOWES
Źródło: MOWES
Reklama